جیز لند | سایت جک و طنز بزرگترین سایت طنز و سرگرمی ♥ به کانال ما در تلگرام سر بزنید http://jiz-land.mihanblog.com 2018-07-20T11:31:31+01:00 text/html 2018-03-08T11:05:09+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک جدید اسفند ماه 1396 (2) http://jiz-land.mihanblog.com/post/183 <div align="center"><font size="2"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#33FF33">***** جک خنده دار جدید *****</font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font size="2"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#999900">جک جدید اسفند ماه 1396</font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font size="2"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#6633FF">لطیفه خنده دار جدید</font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font size="2"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF9900">جک تلگرامی<br><br></font></font></b><font color="#000000">مرده به زنش میگه: شب که بچه‌ها خوابیدن با فندک علامت بده بیام پیشت<br><br><br><br><br><br><br>شب مرده خوابش میبره، زنه 20 بار فندک میزنه بیدار نمیشه<br><br>بچه میره باباشو بیدار میکنه میگه: پاشو دیگه تا هممونو آتیش نزده!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font><hr><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">یبار سر سفره بابام پرسید مشکلی پیش اومده پسر به غذات دست نزدی<br><br><br>گفتم هیچی<br><br>گفت خب باشه، برداشت غذای منم خورد<br><br><br><br><br>معمولا توفیلما اینجوری نمیشد<br><br></font></font><hr><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به دوست دخترم رانندگی یاد میدادم گفتم همزمان که آروم پاتو از کلاج برمیداری یه گازم بده خاموش نکنی، پاشو آروم از کلاج برداشت لپشو آورد جلو<br>پیاده شدم فقط دوویدم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br></font></font><hr><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">گذر زمان مشکلاتتو حل نمیکنه, تو رو تو مشکلات حل میکنه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br></font></font><hr><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">قسمتی از مکالمه دو افغانی در تاجیکستان: <br><br>شنبه : چهارشنبه! سه شنبه میای بریم دوشنبه ؟ <br><br>(دوشنبه پایتخت تاجیکستان )<br><br>چهارشنبه : نه شنبه ، سه شنبه کار دارم . بهتره یکشنبه بریم دوشنبه!<br><br>شنبه : باشه پس به جمعه هم بگیم که پنجشنبه بیاد که همه با هم یکشنبه بریم دوشنبه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font><hr><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیدین تو این فیلما وقتی ناراحتن ، موقع شام میگن " اشتها ندارم "<br><br>یه بار منم برا کلاسش این جمله رو گفتم ..<br><br><br><br><br>بابامم ورداشت غذامو خورد&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font><hr><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">الان اخبار اعلام کرد سالانه 800 نفر در کشورمان،در اثر گاز گرفتگی میمیرن <br><br><br><br><br>&nbsp;خواهشا گازنگیرین,<br>با هم دوست باشین<br>&nbsp;بوس کنید،<br>&nbsp;مگه هارین؟ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"></font></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"></font></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"></font></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"></font></font><font size="2"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><font color="#000000"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2018-02-20T03:05:24+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک جدید اسفند ماه 1396 http://jiz-land.mihanblog.com/post/182 <div align="center"><font size="2"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#33FF33">***** جک خنده دار جدید *****</font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font size="2"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#999900">جک جدید اسفند ماه 1396</font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font size="2"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#6633FF">لطیفه خنده دار جدید</font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font size="2"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#FF9900">جک تلگرامی<br><br></font></font></b><font color="#000000">یه نفر داشته با زنش راز بقا جفتگیری خرو میدیده<br><br><br><br><br><br><br><br><br>به زنش میگه:من ملاحظتو میکنما<br><br>وگرنه اصلش اینطوریه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font><hr><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">تقویم 97 رو باز کردم <br>بالاش نوشته بود<br><br>&nbsp;چرب کنید دارم میام. <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br></font><hr><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">یعنی ﺍین فیلمای پورﻥ عالیه<br><br>&nbsp;پسرﻩ دارﻩ خوﺍهرشو میکنه <br><br>بعد مامانش میاﺩ تنبیش کنه<br><br>&nbsp;کیرشو گاﺯ میزنه<br><br>&nbsp;بعد باباهه میاﺩ عصبانی<br><br>&nbsp;میشه همرﻭ میکنه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br></font></font><hr><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br>در کشوری زندگی میکنیم<br><br>که به هواپیمای مسافربریش مجوز<br><br>پرواز تو آب و هوایی میده که الان دو روزه <br><br>بالگرد های نیروی هوایی نمیتونن اونجا پرواز کنن <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><font size="2"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><font color="#000000"></font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#FF9900"></font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2018-02-15T00:12:57+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک جدید خنده دار بهمن ماه 1396 http://jiz-land.mihanblog.com/post/181 <div align="center"><font size="2"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#33FF33">***** جک خنده دار جدید *****</font><br><font color="#999900">جک جدید بهمن ماه 1396</font><br><font color="#6633FF">لطیفه خنده دار جدید</font><br><font color="#FF9900">جک تلگرامی</font><br><br></font></b></font></font></font></div></font></font></font></font>یه بارم یه مغازه آتیش گرفته بود<br><br>&nbsp;پریدم تو عمق آتیش یه دختررو نجات بدم<br><br>&nbsp;آتش نشانه گفت بیا بیرون <br><br>&nbsp;گفتم انسانیتت کجا رفته ؟<br>&nbsp;گفت باشه ولی اون مانکنه بیا بیرون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br></font><hr><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم پیش روانشناس گفتم آقای دکتر کار ندارم, پول ندارم, درسم تموم نشده, دوست دخترم ولم کرده, چه کار کنم؟ <br>گفت میخوای خوب بشی؟ گفتم آره<br>یه طناب برداشت و حلقه درست کرد باهاش و پرسید مطمئنی دیگه؟ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br></font><hr><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">‏درسته حجب و حیا خوبه<br><br>&nbsp;تحصیلات ملاكه<br><br><br>&nbsp;شعور و اخلاق و اصالت <br><br>همه اینا ایده‌آل هست<br><br>ولی تهش پلنگا برنده میشن <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font><hr><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">تو كلیسا به یارو میگن:<br>&nbsp;به این صلیب قسم بخور كه جز حقیقت چیزی نگی<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>&nbsp;میگه: <br>این صلیب تو كُ.ص ننه هركی دروغ بگه!! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font><hr><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">سر امتحان مراقب گفت اگه تقلب ببینم میندازم بیرون گفتم اگه شما بندازی بیرون منم میندازم بیرون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br>فرداش تو کمیته انضباطی همه انداخته بودن بیرون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br></font></font><hr><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">امروز دوتا تاکسی خورده بودن به هم، راننده هاشون داشتن سر اینکه کی مقصره با هم دعوا میکردن. رفتم جلو گفتم مگه یادتون رفته کار خودشونه ؟ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><br>یه لحظه مکث کردن بعد روی همو بوسیدن سوار شدن رفتن <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></font><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"></font></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"></font></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><font size="2"></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-11-17T11:34:31+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک خنده دار جدید آبان ماه 1396 شماره 3 http://jiz-land.mihanblog.com/post/179 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">***** جک خنده دار جدید *****</font></b></font></font></font></div></font></font></font><br><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">من گفتم میخرم؟؟؟</font><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="2">من به ك س ننم خندیدم</font><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="2">آقای صالحی طبقه بالاییمونه، دیشب قول یخچال داده به زنش!!!</font><br><br><font size="2">گرفتاری شدیم تو این ساختمون... <br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">روزی زﻧﯽ از ﯾﻪ ﺣﻘﻮق دان ﭘﺮﺳﯿﺪ :<br><br>ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﻦ زن دوم ﺑﮕﯿﺮن؟؟!<br><br><br><br><br>ﺣﻘﻮق دان ﮔﻔﺖ :<br>ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮن زن دوم ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﻧﺸﻦ..! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">کیا از اطلاعات فنی مازراتی اطلاع دارن؟<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br><br>چند وقته به ماشین که خیلی گاز میدم پام از پتو میزنه بیرون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">طرفو با40کیلو شیشه گرفتن تخـ مشم نیس<br><br>من ی بار تو خونه داشتم سیگار میکشیدم<br><br>صدای آژیر شنیدم دستمو گذاشتم پس<br><br>&nbsp;کله ام رفتم خودمو تحویل بدم دیدم آمبولانسه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">تو این هوای سرد<br><br>&nbsp;چه حالی میده گلنارو بزاری <br><br>کنار بخاری داغ بشه<br><br><br>یه هات جاقلت مشتی بزنی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">ﺑﺎ خاﯾﻪ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎﻉ ﺑﻮﺩ<br><br>‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌<br>کص ﮐ‌ﺶ ﺧﻮﺩﺵ ﺳﮓ ﺍﺑﯽ ﺑﻮﺩﺍﺍ<br>ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺧﺮﺱ ﺑﻮﺩ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br>ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺧﯿﻠﯽ خاﯾﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩا<br>ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺧﺮﺱ ﺭﻭ ﺑﮑﻨﯽ !!! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/86.gif"><br>ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻩ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎﻉ ! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">یارو تو بانک صد میلیون ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻴﺸﻪ !!! <br><br><br>ﺭﺋﻴﺲ<br>ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻴﮕﻪ ﮐﻰ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮﻩ ﺑﻬﺶ ﻳﺠﻮﺭﻯ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻩ<br>ﺗﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻧﮑﻨﻪ؟؟ <br><br><br><br>جَفَر ﻣﻴﮕﻪ ﻣﻥ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ...... <br>جَفَر ﻣﻴﺮﻩ<br>ﺩﺭﺧﻮﻧﻪ ﻯ یارو: ﻣﻴﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﺻﺪﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﻧﮏ<br>ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺸﯽ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ <br><br><br><br>یارو ﻣﻴﮕﻪ : ﻳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ<br>ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ<br><br>جَفَر ﺳﮑﺘﻪ میکنه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">روزی شیخی وارد یک آسیابِ گندم شد <br>دید آسیاب به گردنِ الاغ بسته شده الاغ میچرخید و اسیاب کار میکرد<br>به گردن الاغ یک زنگوله آویزان بود<br><br><br><br><br>از آسیابان پرسید: برای چه به گردن الاغ زنگوله بسته اید؟<br>آسیابان گفت: برای اینکه ایستاد بدانم کار نمیکند...<br><br>شیخ دوباره پرسید: خُب اگر الاغ ایستاد وسرش را تکان داد چه؟<br><br>&nbsp;آسیابان گفت: شیخ خواهشاً این .... بازی هارو به الاغ یاد نده <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br></font></font></div> text/html 2017-11-16T08:55:25+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک خنده دار جدید آبان ماه 1396 شماره 2 http://jiz-land.mihanblog.com/post/178 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">‏</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****</font></b></font></font></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></font></font></div></font></font>دیسک کمر گرفتم بابام گفت:&nbsp; میبینین چوب خدارو خورده!<br><br><br>به فاصله یکماه خودش دچارعارضه مشابه شد!<br><br><br>داداچ کوچیکه گفت بابا،چوب خداست؟<br><br>گفت نه این امتحان الهیه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">یه دختره تو گپ گفت بچه ها من لندنم چجوری میتونم به زلزله زده ها كمك كنم<br><br>پسره زد : نگاه گرم و مهربون شما خودش بزرگترین كمكه پرنسس<br><br><br>گسل های&nbsp; كسلیسی&nbsp; دوباره با شدت بیشتر لرزیدن ...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">والا منم BMW جلو پام ترمز بزنه سوار میشم <br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>‌‌<br>درد داره ولی خوش میگزره <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">دختره ازپورشه پیاده شد اومدطرفم بهم گفت:<br><br>میشه ازتون خواهش کنم با من ازدواج کنید؟؟ <br>&nbsp;<br>حاضرم ماشینم با یک میلیارد پولم بهتون بدم...<br><br><br><br><br><br>گفتم : نه و رفتم!!<br><br>میدونین بچه ها اخلاق برا من خیلی مهمه. . .<br><br>اول باید سلام میکرد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br></font></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">یه ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ وقتی بام حرف میزنی خیار بادمجون ﮐﯿﻮﯼ ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺳﺘﻢ با خودم ور میرم<br>ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺩﻣﺠﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ولی ﮐﯿﻮﯼ ﭼﺮﺍ؟ !!!<br><br><br><br>‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌<br><br><br>ﮔﻔﺘﺶ ﻣﯿﻤﺎﻟﻢ ﺏ ﺳﺮ ﻭ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﯼ<br>یعنی خار هنر های تجسمیو گاییـــده بود...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></font></div> text/html 2017-10-07T11:21:54+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین آدرنالین تکست ( ناب ترین تکست های مجازی ) http://jiz-land.mihanblog.com/post/175 <div align="center"><i><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FF0000">حتما از سایت آدرنالین تکست دیدن کنید</font></i></div><div align="center"><i><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FF0000">پشیمون نمیشید</font></i></div><div align="center"><i><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FF0000"><br></font></i></div><div align="center"><font color="#FF99FF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">Www.AdrenalinText.MihanBlog.Com</font></b></font></span></font><i><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FF0000"><br></font></i></div><i><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FF0000"> </font></i> text/html 2017-10-04T17:45:09+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک خنده دار جدید مهر ماه 96 شماره 2 http://jiz-land.mihanblog.com/post/174 <div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****</font></b></font></font></font></div></font></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مراسم خاستگاری</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">پدر عروس : آقا داماد چیکاره هستن ؟؟</font><br><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">پدر داماد : جقیه</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">از جق خسته شده </font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">گفتیم براش یه زن بگیریم</font><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">پدر عروس : این دیگه کصه خاره صداقته <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">مبارکه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خوشبختی یعنی<br><br><br><br><br><br><br><br>صبحها همش دنبال شورت بگردی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ﺩﯾﮕﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ،<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>جدیدا ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻮﻧﺖ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﺷﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ کردنت یا خودت دادی ؟ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عشقم رفتی ؟<br><br><br><br><br><br><br><br><br>به کیر اکبر نفتی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>میموندی باهاش ور میرفتی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">هشتگ چسناله <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">امروز لوله کش واسه ما اومد،<br><br>گفت ۲۰۰ هزار تومن میشه<br><br>داداشم گفت نمیشه جور دیگه حساب کنیم سرکار؟ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br><br><br><br>یارو گفت بابا این پورنا الکیه ما واقعا لوله کشیم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوس دخترم بهم میگه چرا عاشقم شدی ؟ <br><br><br><br><br><br><br>‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌<br>به نظرتون بهش بگم چون راست کرده بودم یا ناراحت میشه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></div> text/html 2017-09-25T10:52:01+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک خنده دار جدید http://jiz-land.mihanblog.com/post/173 <div align="center"><font class="text4"><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****</font></b></font></font></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></font></font></div>یارو یه پراید 74 خریده<br><br><br>پشتش نوشته بیمه ابوالفضل!<br><br>بعد یه جوری ویراژ میده و لایی میکشه<br><br>که کنترلش از دست خدا ام خارجه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">دیشب وسط سینه زنی یهو قیمه هارو<br><br>&nbsp;آوردن توی حسینیه و طوری چهره‌ها<br><br>&nbsp;بشاش و خندون شد<br><br>که انگار سناریو عوض شده و <br><br>امام حسین جنگ رو برده <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">از یارو می پرس&nbsp; وقتی زنت خونه نیست چیکار می کنی؟<br>میگه استراحت<br><br><br><br><br><br><br><br>می پرسن وقتی خونه هست چیکار می کنی؟ میگه استقامت <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">سوال جدول مسابقه زنده تلفنی شبکه یک بود: <br><br>«جوهر مردانگی»<br><br>سه حرفی، حرف اول و آخرش هم در اومده بود: (ک) و (ر) <br><br>شرکت‌کننده هی می‌گفت:<br><br>بگم؟ واقعا بگم؟<br><br>آخر سر هم جواب کار بود<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></div></font></div> text/html 2017-09-25T03:22:14+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک خنده دار جدید مهر ماه 96 http://jiz-land.mihanblog.com/post/172 <div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****</font></b></font></font></font></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﻫﺎﯼ ﻣﺤﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ؛ﺳﻮﺍﻝ ﻣﺎﻣﺎﻧﺎ ﺍﺯ ﭼﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﭼﯽ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪﺍ<br>ﻣﯿﮑﻨﻪ<br><br>ﺩﯾﺸﺐ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﯼ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﻡ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﯿﻤﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﺰﻩ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ ﻣﯿﺪﺍﺩ . ﻭﺳﻄﺎﺵ<br>ﻣﺮﻍ ﺑﻮﺩ . ﺗﻬﺶ ﻫﻢ ﺷﻠﻪ ﺯﺭﺩ ﺩﺍﺷﺖ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به نظر من فقط ده درصد اونایی ک تو کنکور شرکت میکنن داوطلبن………<br><br><br><br><br><br><br>وگرنه بقیه داف طلبن <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوستــــان متولد ماه مهـر<br>ڪع زرت و زرت پروفایل میزارین <br>امروز تولدمـہ............<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>آیاباواژع‌بہ‌ڪیرم‌آشنایے‌دارید؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">همسایمون یوگا کار میکرد چندوقت پیش تو سن 35 سالگی بر اثر سکته قلبی مرد<br><br><br><br><br><br><br>اونوقت بابا بزرگ رفیقم تریاک میکشید تو سن 90 سالگی با موتور تصادف کرد و مرد.<br>قانع شدین یا بازم بگم? <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیشب فیلتر شکن سرعت بالا نصب کردم...<br><br>تا امروز از ج.نده خونه های تایلند تا <br>تمام سایت های سک.سی دخترونه و <br>کاباره های دنیا رو رصد کردم و تا میشد ج.ق زدم.<br><br><br>یه سایت ناشناس رو هم تاحالا 37 بار سعی کردم برم توش نشد.<br><br>آخرش از پنتاگون ایمیل اومد گفت:<br>بابا تو خار مارو گائیـ.ـدی... <br>ول کن اینجا سایت نظامیه <br>اون چیزی که تو دنبالشی اینجا نیست سگ حشـ.ـرى کونمونو گایـ.ـیدی بکش بیرون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تفاوت دخیا در دهه‌های مختلف<br><br>دختر دهه40: عاشقم باش ولی بهم دست نزن!<br><br>دهه50: دست بزن ولی نبوس!<br><br>دهه60: ببوس ولی نکن!<br><br>دهه70: بکن ولی به کسی نگو!<br><br>دهه 80: زود باش بکن بی عرضه!!!!<br><br>دهه 90: بخواب میخام بکنمت <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">یبارم جلو پایگاه بسیج محل چنتا<br><br>&nbsp;بسیجی با هم دعواشون شده بود <br><br>رفتم جلو دیدم یکیشون میگه:مقداد<br><br>&nbsp;دهنه منو باز نکن نذار بگم چقد بی بصیرتی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></div> text/html 2017-09-24T09:26:54+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک خنده دار جدید http://jiz-land.mihanblog.com/post/171 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****</font></b></font></font></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></font></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></b></font></font>هیئت محلمون یه مداح اورده انقدر بد میخونه<br><br><br><br><br><br><br><br><br>ادم فکر میکنه حق با یزید بوده <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به سلامتی امام رضا طلبیده<br><br>فردا حرکته...<br><br><br><br>البته خونواده رو...<br><br>من میمونم گلا رو آب بدم...<br><br>دوستانی که علاقه مندن "کبوتر سیگاری" ، "ماهی دوچرخه سوار" <br><br>و "خرگوش سخنگو" ببینن هماهنگ کنن... <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">الذین یعلموا أین عرض القیمة و لا قولوا، فلیس منی!<br>.<br>.<br>.<br>.<br><br>.<br>.<br><br>(کسانی که میدانند کجا قیمه میدن و چیزی نمیگویند، <br>&nbsp;از ما نیستند) <br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><hr></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">یارو پشت ماشینش نوشته بود جوانیم فداى حسین<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>بعد یطورى رانندگى میکرد که مشخص بود قصد داره جوانى ما رو هم فداى حسین کنه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></div> text/html 2017-08-19T10:27:56+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک خنده دار تابستان 96 http://jiz-land.mihanblog.com/post/170 <div align="center">جک خنده دار جدید تابستان تیر ماه 1396<br><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000000">ﺭﻓﺘﻢ ﺣﻤﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ،ﺩﻣﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺣﺪﻭﺩ 23 ﺩﻗﯿﻘﻪ</font><font color="#000000"><br>ﺣﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ 23 ﺩﻗﯿﻘﻪ، 15.30 ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻣﺪ <br><br><br><br>ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ 4.5ﺛﺎﻧﯿﻪ 1ﻟﯿﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮ<br>204 ﻟﯿﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ<br>5 ﺗﻮﻣﻦ،ﺗﻮ 1000 ﺗﻮﻣﻦ ﺍﺯ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﯼ <br>ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ 44000 ﺗﻮﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ<br><br>ﻣﻦ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br>ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭ<br>3 ، 4 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻧﻤﯿﻮﻣﺪ؛ﺑﻌﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺵ ﺗﻮﺿﯿﺢ<br>ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br></font></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">یه بارم تو مترو ، عكسهایى كه نمیخواستم رو از گوشیم حذف میكردم ، تو همین حین كه مردد بودم یكى از عكسها حذف بشه یا نه <br><br><br><br><br><br><br><br><br>بغل دستیم گفت پاكش نكن <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">شمایی که از عابر بانک پول میگیری بعدش میشماری<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>خو مثلا کم باشه میخای چیکارکنی؟؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">قزوینیه&nbsp; داشته تو دستشویی عمومی بچه میکرده<br><br>یهو یه پلیس با لگد در رو باز می کنه<br><br>داد میزنه میگه<br><br>اِه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/47.gif"><br><br>این چه طرز در باز کردنه<br><br>کیرم رفت تو کون بچه مردم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">جفر رو میبرن جنگ ...<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>بهش تیر اندازی میکنن یه پاش تیر میخوره ...<br><br>اسلحه شو میندازه میگه:<br><br>آقا من دیگه بازی نمیکنم، شما عن بازی در میارید <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">دیشب دست خط بچگی هامو بردم داروخونه،<br><br><br><br><br><br>دو بسته قرص استامینوفن کدئین بهم داد!!<br>تازه گفت خیلی هاشو ما نداریم ، <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br>باید بری هلال احمر <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></font><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><br></font></b></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">اولین باری که کنتور آب گذاشتن افغانستان؛<br>روز اول کلی خون و خونریزی بود<br>توجه کنید <br><br><br><br>تق تق تق ...<br>کیسته؟؟؟<br>سلام آمده ام کونتورو نیظاره کنم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>افغانی:کون مرا نیظاره کنی ؟؟؟<br>مگر مرا صدپاره کنی چنین ایجازه بر تو نخواهم داد.<br>پیدر سگ برو کون پیدر خود را نیظاره کن الان تو را آتش خواهم زد <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br>ایسته کن پیدرسگ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></font></div> text/html 2017-07-20T16:04:59+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک جدید خنده دار http://jiz-land.mihanblog.com/post/168 <div align="center">جک خنده دار جدید تابستان تیر ماه 1395<br><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﺳﻮﺳﮏ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﻤﻪ<br><br><br>ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﯾﻪ ﺭﺑﻊ 300 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩﻩ؛<br>60 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ اقصی نقاط ایران راهی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪﻥ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br><br><br><br><br><br><br>ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﭘﺴﺮﻩ ﺩﻩ ﺭﻭﺯﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻨﯿﺪ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"> <br><br><br><br><br>2 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩﻩ . ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ&nbsp; آب میوه بخور ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﯽ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">سلامتی دختری ...که سه نصف شب زنگ زد به عشقش...<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>دید اشغاله ..نه ناراحت شد ن غصه خورد..<br><br>زنگ زد اون یکی عشقش..!!!<br><br>والاااااااا<br><br>عصر عصر ارتباطاته.. <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">از سنتون دوتا كم كنین <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"><br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>. <br>.<br>.<br>.<br>حالا دوتا اضافه كنین <br><br>میشه سنتون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br>منم اولش باورم نشد خیلی باحاله <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/16.gif"><br>طراحش خودمم دانشجوی ترم 6 فیزیک هسته ای <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><br></font></b></font><br><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">گل افتابگردان را گفتند :<br>چرا شبها سرت را پایین میندازی ؟؟؟؟<br>گفت : ستاره چشمک میزنه نمیخواهم به خورشید خیانت کنم...<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>به سلامتی همه ادمای اسکول که فک میکنن افتابگردون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"> حرف میزنه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">اگر وقتی کسی را در آغوش میگیری در میان بازوانت میلرزد؛<br>‏<br>اگر لبهایش بر لبهایت چون آتش سوزنده است؛<br><br>اگر در چشمانش برق و درخشندگی خاصی میبینی؛<br><br>‏<br>اگر به سختی نفس میکشد؛‏<br><br>کو*نت پارس …<br>طرف آنفولانزا داره <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">فامیلمون سرطان داشت دکتر بهش گفت فوقش ۶ ماه زنده می‌مونی<br><br><br><br><br><br>اینم به حساب حرف دکتر رفت به چند تا دختر تجاوز کرد <br><br>حبس ابد خورد الان ۱۱ ساله زندانه هنوز نمرده <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">زن : سلام<br><br>طوطی : علیک آبجی<br><br>زن : چه طوطی مودبی<br><br>طوطی : نوکرتیم<br><br>زن : میگما طوطی اگه یه روز با یه مرد بیام خونه چی میگی ؟<br><br>طوطی : میگم ج*نده‌ای<br><br>زنه به پرنده فروشه گفت آقا این طوطی چقد بی ادبه<br><br>پرنده فروشه گفت خانم ببخشین یه ماه بهم مهلت بده درستش میکنم<br><br>&nbsp;<br>‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌<br><br>1ماه بعد زنه واسه بردنه طوطی میاد<br><br>زن : میگما طوطی اگه یه روز با یه مرد بیام خونه چی میگی ؟<br><br>طوطی : میگم شوهرته<br><br>زن : آفرین طوطی با ادب حالا اگه با دونفر بیام چی میگی ؟<br><br>طوطی : میگم شوهر و داداشته<br><br>زن : آفرین طوطی خوشگلم حالا اگه باسه نفر بیام چی میگی ؟<br>&nbsp;<br>طوطی : میگم شوهر و داداشته و برادرشوهرت<br><br>زن : آفرین طوطی عزیزم حالا اگه با چهار نفر بیام چی میگی ؟<br><br><br>طوطی بلند داد میزنه: اوستا یه ماهه میگم این زنه جن*دس میگی تو کارنداشته باش...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></font></div> text/html 2017-07-13T06:01:34+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک خفن خنده دار جدید http://jiz-land.mihanblog.com/post/167 <div align="center"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">رفتم یه فروشگاهی سیگار خریدم روشنش کردم...<br><br><br>خانم فروشگاه :<br>&nbsp;آقااینجا سیگار نكش!<br><br>من: این سیگارو الآن از خودتون خریدم!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br>خانم : باشه مااینجا كانـــ.ـدوم هم میفروشیم دلیل نمیشه مارو بکنی!!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br>خدایی تا حالا اینطوری قانع نشده بودم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">آدم ربای قزوینی:<br><br><br><br><br>‌‌‌<br><br><br>پولات پیشه منه بچتو بیار پولارو تحویل بگیر <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">دختره اومده پی وی میگه :<br>سلام داداشی خوبی؟ میشه درد و دل کنیم؟<br>گفتم سلام خوبم فدات چی شده ابجی؟<br><br><br>میگه داداشی خیلی دلم گرفته<br>دوس پسرم هر روز میبرتم پارک همش لب میگیره ممو محکم فشار میده<br>همش تو ماشین باید واسش ساک بزنم هی میبرتم زیر زمینشون از ک.ص میکنتم، هر روز باید زیرش زجر بکشم خیلی وحشیه، حالم خرابه داداشی چیکار کنم؟؟؟<br><br><br>زدم بلاکش کردم، اومدی دردو دل یا کون منو بسوزونی جاکش داداشی و زهرِمار <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">دختره یهو خودشو تو جمع چس کرد به دوس پسرش گفت: <br><br>چقد بدم دست از سرم برداری ؟<br><br><br>پسره گفت: <br><br>تو اگه داده بودی که دیگه انقد پیگیرت نبودم...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br><br></font></font><b><font color="#FFCC33"><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br></font></font></b><font size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans"><br>انقدر بَدَم میاد اَزین پسرایی که تو پستاشون مینویسن یه دختر بیاد پی وی بحرفیم<br>واقعا ازین حرکت متنفرم<br><br><br><br><br><br>&nbsp;<br><br><br>دخترایی که موافقن بیان پی وی در مورد این حرکته زشت بحرفیم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font><b><font color="#FFCC33"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font></b><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">ﺷﺐ ﺑﻮﺩ ﭘﺴﺮﯼ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐ*ﯿﺮﯾﯽ ﮐﺮﺩ<br><br>ﺧﻮﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ<br>ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﺵ ﮔﻮﺷﯿﺸﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ<br>پیامک ﻧﻮﺷﺖ : <br><br>ﻣﯿﺎﯼ ﺑﺮﯾﻢ؟؟&nbsp; <br><br>&nbsp;ﯾﮑﯽ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺶ<br>&nbsp; ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ <br><br>ﻋﺸﻘﺶ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ؟؟؟<br>ﺍﻻﻥ ﺩﯾﺮﻩ ﻧﻔﺴﻢ ... ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺨﻮﺍﺏ ... ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻮﺱ ﺑوس <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br>ﺭﻓﯿﻘﺶ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :<br><br>ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻣﯿﺎﻡ ﻣﺎﺩﺭ ﺟ*ﻨﺪﻩ <br>ﻧﺎﻣﻮﺳﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﯼ ﺗﮏ ﺧﻮﺭﯼ ﻧﻨﺘﻮ ﻣﯿﮕ*ﺎﻡ ﮐ*ﺼﮑﺶ !!<br>ﻭﺍﯾﺴﺘﺎ ﺍﻭﻣﺪﻡ ...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br>ﭘﺴﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ :<br>ﮐﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﮐ*س ﻧﻨﻪ ﯼ ﺟﻔﺘﺘﻮﻥ ﻭ ﭼﺸﺎﺷﻮ ﺑﺴﺖ ﻭ ﺑ*ﮕﺎ ﺭﻓﺖ&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br>ﻧﺨﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩ ...<br>ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯﯾﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮ<br>ﺯﻧﮕﺎﻱ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺣﻴﺎﻁ ﺟ*ق ﻣﻴﺰﺩﻡ&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br></font></font><b><font color="#FFCC33"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></b><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">با گوشی موبایل و شارژر رفتم دستشویی، <br><br><br><br><br>وقتی اومدم بیرون دیدم خانوادم 5 ساله از اونجا رفتن <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">مامانه سر سفره عارُق میزنه <br><br>پسر كوچیكه : كیر خرررر خارکوصه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br>پسر بزرگه : مادر جنده درست صحبت كن مامانمونه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><br><br>پدر : مادرتونو گاییدم با این تربیتتون <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">صبح پا شدم دیدم<br><br>&nbsp;یه ۲ هزاری زیر بالشمه،<br>&nbsp;هر چی فک کردم این از کجا اومده یادم نیومد<br><br>&nbsp;تا اینکه<br><br>یه پشه اومد جلوم گفت :<br>من گذاشتم<br>گفتم چرا؟ <br>گفت من از اون اخلاقا ندارم تا صبح یکی رو بگام پولشو ندم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><br>بچه 6 ساله دوتا مگس رو روی هم دید، ازمامانش پرسید: مامان مگسا خانوم و آقا دارن؟<br><br><br>&nbsp;مامانه از سوال بعدی ترسید و گفت نه! <br><br><br>یهو بچه با كفش زد روشون گفت: لاشیهای هم جنس باز! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br></font></b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000000"><br>یارو&nbsp; بلد نبوده سک.س کنه با زنش <br>زنش لب میگیره اونم لب میگیره<br>&nbsp;<br>زنش اونو میماله اونم زنشو میماله <br>زنش لخت میشه اونم لخت میشه <br>زنش پاهاش رو بالا میگیره اونم پاهاش رو بالا میگیره<br><br>یارو میگه خب حالا چکار کنم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br><br><br>زنش میگه حالا برو یکی رو صدا کن بیاد دوتایمونو بکنه مرتیکه ک سخل خر !!! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">آهااااای دخترایی که مانتو مشکی جلو باز میپوشین! ???? <br><br><br><br><br><br><br><br><br>خواهشن تو خیابون ندوید !<br>دیروز فک کردم زورو برگشته <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></font></div> text/html 2017-07-08T21:52:27+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک خنده دار جدید http://jiz-land.mihanblog.com/post/166 <div align="center"><div align="center"><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****</font></b></font><br></div><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font><div align="center"><font color="#FFCC33"><b><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://uupload.ir/files/9a1s_photo_2017-07-09_01-54-38.jpg" alt="اسطوره ی فروش قابلمه در ایران معاصر" width="417" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="237"><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">اسطوره ی فروش قابلمه در ایران معاصر <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br><img src="http://uupload.ir/files/x4ga_سشیشس.jpg" alt="ناموسا درست تایپ کنید" width="479" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="382"><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><br>ناموسا درست تایپ کنید رباط صلیبی مغزم پاره شد تا بخونم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br></font></font><font color="#FFCC33"><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">جعفر با دوست دخترش دراز کشیده بودن روتخت دختره میگه:<br><br>شلوارتو در بیار بخورمش...<br><br><br><br>جعفر میگه شلوارمو تازه خریدم بیا جورابمو بخور...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font><font color="#FFCC33"><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000000">ﻃﺮﻑ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻣﯿﮕﻪ؛<br><br><br><br>ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺻﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﻤﺎﻥ ﺗﮑﺎﻥ<br>ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﯾﻢ !!!<br>ﻣﺠﺮﯼ ﮔﻔﺖ :<br>ﺍﺣﺴﻨﺖ ، ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ؟<br><br><br>ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﺯ ! <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><br></font></font></font><font color="#FFCC33"><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">جدایی نادر از باقر<br><br></font></font><br><font color="#FFCC33"><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><font size="3" color="#FFFFFF" face="Mihan-Iransans"><font size="1" face="arial,helvetica,sans-serif"><i>برچسب ها :&nbsp;جک خنده دار جدید ،&nbsp;لطیفه خنده دار جدید ،&nbsp;داستان طنز جدید ،&nbsp;داستان خنده دار&nbsp;جدید ،&nbsp;جک دی ماه 95 جدید ،&nbsp;جک اذر ماه 95 جدید ،&nbsp;</i><i>جک امتحانات ، ترول خفن جدید ، جک بیتربیتی + 18 ، جک سکسی ، طنز +18 ، طنز سکسی ، طنز خفن ، www.jiz-land.mihanblog.com</i></font></font><font color="#FFFFFF"><br><br></font></font></font>برنامه امشب سینماهای قزوین <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font><font color="#FFCC33"><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><br></font></font><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000000">یارو زن میگیره..<br>زنش خواهر دوقلو داشته...<br>شدید شبیه به هم بودن<br>ازش میپرسن:<br><br><br>چه جوری زنت رو از خواهرش تشخیص میدی؟<br><br>یارو میگه:<br>تشخیص بدم كه چی بشه <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font></font></font><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FFFFFF"><br></font></font></font></div></div><font color="#FFCC33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></b></font> text/html 2017-06-18T14:26:24+01:00 jiz-land.mihanblog.com ادمین جک خنده دار جدید http://jiz-land.mihanblog.com/post/165 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺮﮔﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶِ ﺷﯿﺮﻩ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ " ﮐﻮﻧﯽ " ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮔﺮﮔﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺜﻼ ، ﺑﺮﻭ ﺑﮑﺸﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺖ ﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ <br><br>ﺷﯿﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﺣﺮﻓﺘﻮ ﺑﺰﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﺮﮔﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺎﺩ ﭘﯿﺶ ﺷﯿﺮﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺮﮔﻮﺷﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ " ﮐﻮ*ﻧﯽ " ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮔﺮﮔﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺜﻼ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﮑﺸﺶ<br><br>&nbsp;ﺷﯿﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﺣﺮﻓﺘﻮ ﺑﺰﻥ ﮔﺮﮔﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺰﺍﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺑﮑﺸﻤﺶ ، ﺷﯿﺮﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮔﺮﮔﻪ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ، ﺧﺮﮔﻮﺷﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺳﻮﺭﺍﺧﺶ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﺮﮔﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺳﻮﺭﺍﺧﻪ ﺧﺮﮔﻮﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﺗﺶ ﻭﻟﯽ ﺳﺮﺵ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﻮ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺧﺮﮔﻮﺷﻢ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺎﺩ ﮔﺮﮔﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﻪ...<br><br>&nbsp;ﻓﺮﺩﺍﺵ ﮔﺮﮔﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶِ ﺷﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﺧﺮﮔﻮﺷﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﯿﮕﻪ " ﮐﻮﻧﯿـــــﺎ " ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺷﯿﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻪ ؟ﮔﺮﮔﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﺣﺮﻓﺘﻮ ﺑﺰن</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">***** جک خنده دار جدید *****</font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><br><font face="Mihan-IransansLight">یارو واسه بچش جوجه میخره<br>جوجه بعداز چندروز میمیره<br><br>بچه به باباش میگه:<br>بابا چرا پاهای جوجمون بالاس؟ <br><br>باباش میگه: اینجوری خوابیده فرشته ها<br>راحتتر ببرنش آسمون ...<br><br>بعد از چند روز بابا داشته از سرکار برمیگشته<br><br>بچش بدوبدو میره پیش باباش<br>میگه: بابا مامان داره میره آسمون<br><br>باباش میگه: چرا؟ چی شده!! مرده؟<br><br>بچه میگه: نه پاهاش بالاس ولی اصغر&nbsp; آقا نمیزاره فرشته ها ببرنش <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">پلیس قزوین اعلام کرد<br><br><br><br><br><br>یه بچه گم شده<br><br>هرکی پیداش کرد امشب که مال خودش <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br>فردا بیارتش که انشالله ما پس فردا <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"> تحویل خونوادش بدیم</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">***** جک خنده دار جدید *****<br><br>‏</font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">به یه دختره گفتم " جووون بده بکُنیم "<br><br>گفت: بــیــــااا<br><br><br>حالا باید چیکار کنم؟ قاعدتاً باید میگفت "خفه شو آشغالِ عوضی" <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br>من تا همینجاشو بلد بودم<br>هیچی تُف کردم رو صورتش فرار کردم</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفتم تو کانال تلگرامِ "داستانهای سکسی خانوادگی" <br><br><br><br><br>آخر شب کم مونده بود به بابام تجاوز کنم که لِفت دادم</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"><br><br></font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">***** جک خنده دار جدید *****<br><br></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">جالبه یک ایرانی می‌تونه وارد امارات شه،<br><br><br></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><br><br>اما یک قطری به دلیل ارتباط کشورش با ایران نمی‌تونه وارد امارات شه</font><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/22.gif"></font></b></div>